Waar je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat nu in deze tijd wat minder vanzelfsprekend. Toch spreekt die onderlinge hulp ons nog steeds aan.
Vanaf september 2016 zijn we in Hardenberg centrum gestart met:

NOABERSCHAP Hardenberg Centrum

Een project, uitgaande van de wijkdiaconieën van P.K.N en G.K.V uit Hardenberg Centrum, om de betrokkenheid met elkaar in het centrum van Hardenberg concreet te maken en samen te ervaren.

Dat doen we door naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen.  

 Noaberschap kan op allerlei manieren ingevuld worden en iedereen kan op zijn/haar eigen wijze en met eigen talenten meedoen.

Ook als men geen binding heeft met de bovengenoemde kerken kan men participeren in het Noaberschap.